Press "Enter" to skip to content

Những người yêu thích trượt băng nghệ thuật

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã xem bộ phim Disney: Công chúa sân băng!Từ đó tôi bắt đầu thích trượt băng nghệ thuật, sau khi lớn lên, tình yêu của tôi vẫn không bị suy giảm, vì vậy tôi muốn sử dụng trang web này để nhiều người biết đến vẻ đẹp và trải nghiệm cảm giác trượt băng nghệ thuật.